Ανακοινώθηκαν τα Εξεταστικά Κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2015 Ανακοινώθηκαν τα Εξεταστικά Κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2015

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2015 και η κατανομή των υποψηφίων σ’ αυτά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:

  • Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
  • Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και
  • Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε τον σχετικό πίνακα: εδώ