Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του ρατσισμούΜήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του ρατσισμού

Με την ευκαιρία της επετείου της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Ρατσισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος απέστειλε το παρακάτω μήνυμα:

«Ως Έλληνες, με βάση την διαχρονική πολιτισμική και δημοκρατική μας παράδοση, έχουμε ποικιλοτρόπως αποδείξει ότι τα φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού μας είναι απεχθή και αυτονοήτως καταδικαστέα. Αυτή την παράδοση καλούμεθα σήμερα να τηρήσουμε απαρεγκλίτως και να ενισχύσουμε, δίνοντας μάλιστα το παράδειγμα διεθνώς. Ιδίως σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης που, όπως είναι κοινώς γνωστό, δυστυχώς υποθάλπει ρατσιστικές και ξενοφοβικές συμπεριφορές.

Το ως άνω χρέος μας είναι τόσον περισσότερο επιβεβλημένο, όσον ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, από την φύση τους, προσβάλλουν βαναύσως ή και αναιρούν παντελώς τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Προς την ίδια κατεύθυνση θεσμικής καταπολέμησης της ξενοφοβίας και του ρατσισμού πρωτοπορεί, σε διεθνή κλίμακα, το Σύνταγμά μας θεσπίζοντας, με βάση τις οικείες ρυθμίσεις του, τις δύο άκρως συμπληρωματικές μεταξύ τους αρχές ότι αφενός κάθε άνθρωπος έχει ίση αξία με κάθε άλλον και, αφετέρου, κάθε άνθρωπος έχει αναφαίρετο δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού της ως άνω αξίας. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα από τη μια πλευρά των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.1 του Συντάγματος, οι οποίες ανάγουν τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου σε πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. Και, από την άλλη πλευρά, των διατάξεων του άρθρου 5 παρ.1 του Συντάγματος, οι οποίες διασφαλίζουν το δικαίωμα καθενός ν’ αναπτύσσει ελευθέρως την προσωπικότητά του.

Υπό τα προαναφερόμενα δεδομένα η επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Ρατσισμού συνιστά και έναυσμα περαιτέρω αταλάντευτης κι έμπρακτης ανάδειξης της καθολικής προσήλωσής μας σε θεμελιώδεις αρχές του Ελληνικού Πνεύματος και της Δημοκρατίας.»