ΥΠΟΠΑΙΘ: Σχετικά με την άδεια εισόδου εκπροσώπων του τύπου στα σχολεία ΥΠΟΠΑΙΘ: Σχετικά με την άδεια εισόδου εκπροσώπων του τύπου στα σχολεία

Ανακοίνωση, αναφορικά με την άδεια εισόδου εκπροσώπων του τύπου στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού,  Παιδείας και θρησκευμάτων:

«Αναφορικά με την άδεια εισόδου στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενημερώνουμε ότι:

Οι αιτήσεις των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης που επιθυμούν να επισκεφθούν τα σχολεία, θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα). Κατόπιν εισήγησης των Διευθύνσεων Σπουδών, το Υπουργείο Παιδείας θα χορηγεί ή όχι την σχετική άδεια, με την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της προσωπικότητας και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, καθώς και η ομαλή λειτουργία του σχολείου. 

Τέλος, παρακαλούμε οι αιτήσεις να υποβάλλονται εγκαίρως στις Διευθύνσεις Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας,ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να εξετάσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα την ουσία του αιτήματος».