Κατάργηση της Τράπεζας θεμάτων και στα ΕΠΑ.Λ. ζητά η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.Κατάργηση της Τράπεζας θεμάτων και στα ΕΠΑ.Λ. ζητά η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Την κατάργηση της Τράπεζας θεμάτων και στα ΕΠΑ.Λ. ζητά με επιστολή της προς τον Αναπληρωτή Υπουργό παιδείας, κ. Τάσο Κουράκη, η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.).

Παραθέτουμε απ’ την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας την επιστολή, με ημερομηνία  αποστολής 12-3-2015:

ΠΡΟΣ :

κ. Τάσο Κουράκη, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας

ΚΟΙΝ:

– στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης Υ.Πο.Παι.Θ.

– στις Περ/κές Δ/νσεις Εκπ/σης, στις Δ/νσεις Δ.Ε.

– στα ΕΠΑ.Λ., στα Ε.Κ., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Κατάργηση της Τράπεζας θεμάτων και στα ΕΠΑ.Λ.

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 40132/Δ2/11-03-2015 εγκύκλιος με θέμα «Αλλαγή στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις και στον τρόπο προαγωγής των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου βάσει νομοθετικής ρύθμισης που προωθείται»

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Λάβαμε γνώση του ως άνω σχετικού που αφορά στην κατάργηση της «Τράπεζας Θεμάτων» στα Γενικά Λύκεια, ημερήσια και εσπερινά.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα αποστείλετε όμοια εγκύκλιο που θα αφορά στην κατάργηση της «Τράπεζας Θεμάτων» ΚΑΙ στα Επαγγελματικά Λύκεια, ημερήσια και εσπερινά.

Παρακαλούμε όμως για την ΑΜΕΣΗ έκδοση και αποστολή της εγκυκλίου αυτής και για τα ΕΠΑ.Λ. Η καθυστέρηση δημιουργεί εύλογη απορία αλλά και δυσφορία στους συναδέλφους, ότι για άλλη μια φορά τα σχολεία και οι μαθητές μας αντιμετωπίζονται όχι απλώς ως «μειωμένου ενδιαφέροντος» του Υπουργείου, αλλά ως …ανύπαρκτα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης