«Βουτιά στα περασμένα: Η υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα, 1976-2014» ημερίδα στο Μουσείο Ακρόπολης«Βουτιά στα περασμένα: Η υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα, 1976-2014» ημερίδα στο Μουσείο Ακρόπολης

«Βουτιά στα περασμένα: Η υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα, 1976-2014» είναι το θέμα της ημερίδας που διοργανώνει η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, στις 6 Μαρτίου στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακροπόλεως.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάζονται 31 ανακοινώσεις που εντάσσονται σε τέσσερις θεματικές ενότητες, οι οποίες έχουν ως εξής:

α) Επισκόπηση της υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας στον ελλαδικό και ευρύτερο χώρο.

β) Λιμάνια- εγκαταστάσεις, θαλάσσιοι δρόμοι, ναυάγια.

γ) Ενάλιες αρχαιότητες – προοπτικές ανάδειξης.

δ) Σύγχρονες μέθοδοι στον τομέα της υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας.

Ο σκοπός της ημερίδας είναι να  προβάλει το έργο της ΕΕΑ από το 1976 έως σήμερα, να  θέσει στην κρίση της επιστημονικής κοινότητας τα νέα δεδομένα που προέρχονται από την υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα και να παρουσιάσει την εξέλιξή της στο τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας.