Συνάντηση της ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ με το  Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΙΕΛΕΣυνάντηση της ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΙΕΛΕ

Ο υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αριστείδης Μπαλτάς και ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας κ. Αναστάσιος Κουράκης συναντήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 5/3, με το Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ και συζήτησαν θέματα σχετιζόμενα με την ιδιωτική εκπαίδευση.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων δήλωσε εξ αρχής την προσήλωσή της στη δημόσια, δωρεάν και ποιοτικά αναβαθμισμένη εκπαίδευση, και επανέλαβε τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης σχετικά με την ιδιωτική εκπαίδευση, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων της κυβέρνησης στη Βουλή.

Ο υπουργός κ. Αρ. Μπαλτάς τόνισε τη σημασία που αποδίδεται στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρει τόσο η δημόσια όσο και η ιδιωτική εκπαίδευση, την ανάγκη διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, και τη χρησιμότητα ενός ουσιαστικού, πέρα από στερεότυπα, διαλόγου μεταξύ του υπουργείου και όλων των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών.

Ακολούθως, για λόγους ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο υπουργός κ. Μπαλτάς αποχώρησε από τη συνάντηση.

Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας κ. Αν. Κουράκης, υπογράμμισε τις κυβερνητικές δεσμεύσεις στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης:

– Επόπτευση της τήρησης της συνταγματικής νομιμότητας στην ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

– Αναμόρφωση και επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων στη βάση παιδαγωγικών και επιστημονικών κριτηρίων, με την παράλληλη δέσμευση της απαρέγκλιτης τήρησης τους.

– Διασφάλιση, για λόγους κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος, των εργασιακών δικαιωμάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα επανενταχθούν στο υπουργείο Παιδείας και οι οποίοι παύουν να υπάγονται στο υπουργείο Εργασίας.

Ο κ. Αν. Κουράκης δήλωσε ότι θα αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να επανέλθουν σε ισχύ τα άρθρα 30 και 33 του ν. 682/77.

Επισημάνθηκε, τέλος, ότι εκ μέρους του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. θα υπάρξει απόλυτος έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων και των πάσης φύσεως φροντιστηρίων.