Ιωάννινα: Ημερίδα ευαισθητοποίησης για την Άυλη Πολιτιστική ΚληρονομιάΙωάννινα: Ημερίδα ευαισθητοποίησης για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Η Διεύθυνση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων διοργανώνει Ημερίδα ευαισθητοποίησης για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο Ιωαννιτών καθώς και την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος στις 8 Μαρτίου 2015 στα Ιωάννινα (9.30 π.μ., Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»).

Η ημερίδα απευθύνεται στους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, στους τοπικούς λαογραφικούς/πολιτιστικούς συλλόγους και τα μουσεία, στους συλλόγους δασκάλων και καθηγητών, στους συλλόγους γυναικών και γυναικείων συνεταιρισμών, στους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς, στους εμπορικούς συλλόγους, στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων, στις Αδελφότητες και Συλλόγους καταγομένων από την Ήπειρο που εδρεύουν στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, και γενικότερα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς  και πρόσωπα που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για τη μελέτη και ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου τους.

Η Ελλάδα από το 2006 έχει κυρώσει τη Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά εκδηλώνεται: α) στις προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας. β) Στις επιτελεστικές τέχνες. γ) Στις κοινωνικές πρακτικές, στις τελετουργίες και στις εορταστικές εκδηλώσεις. δ) Στις γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν. ε) Στην τεχνογνωσία που συνδέεται με την παραδοσιακή χειροτεχνία.

Μεταξύ άλλων στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν η Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και θα εξεταστούν οι δυνατότητες που παρέχει για την ανάδειξη των πολιτισμικών παραδόσεων της Ηπείρου, καθώς και για την αξιοποίησή τους προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.