Εκπαιδευτικά προγράμματα για αλλοδαπούς καθηγητές γερμανικής γλώσσαςΕκπαιδευτικά προγράμματα για αλλοδαπούς καθηγητές γερμανικής γλώσσας

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, σε συνεργασία με τη Γερμανική Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών (PAD) διοργανώνουν προγράμματα επιμόρφωσης με θέμα «Εκπαιδευτικά προγράμματα για αλλοδαπούς καθηγητές γερμανικής γλώσσας».

Απευθύνονται σε καθηγητές γερμανικής γλώσσας, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης.

Οι καθηγητές που θα επιλεγούν, θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικά μαθήματα :

1. Διάρκειας τριών (03) εβδομάδων ή

2. Διάρκειας δύο (02) εβδομάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected],μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2015.

Έντυπα αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γερμανικής Πρεσβείας: http://www.ellada.diplo.de.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στη Γερμανική Πρεσβεία της Αθήνας.