Υποτροφίες της Κυβέρνησης της Ινδονησίας σε Έλληνες υπηκόους για το 2015-16Υποτροφίες της Κυβέρνησης της Ινδονησίας σε Έλληνες υπηκόους για το 2015-16

Tρεις  (3) υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές γλώσσας και πολιτισμού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 χορηγεί η κυβέρνηση της Ινδονησίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται  τoν ακόλουθο ιστότοπο, προκειμένου αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τα έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή:

darmasiswa.kemdikbud.go.id

και να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

darmasiswa_kin@yahoo.com

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να στείλουν το φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους στην Πρεσβεία της Ινδονησίας στην Αθήνα πριν τις 28 Φεβρουαρίου 2015.