Υποτροφίες σε  Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ο φορέας Wallonie-BruxellesInternational.be. παρέχει υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται  τις ακόλουθες ιστοσελίδες προκειμένου αντλήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή:

http://www.wbi.be/fr/inwbi και  http://www.studyinbelgium.be/

ή/και να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: l.delcourte@wbi.be