Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης και ΟικονομίαςΕλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας

Το  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοίνωσε τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 2015 [International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University 2015 (ICBE – HOU)].

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή κορυφαίους επιστήμονες και ερευνητές, οι οποίοι συνδέονται με το ΕΑΠ, για να παρουσιάσουν, να συζητήσουν και να αντικρούσουν τις ιδέες τους, τις απόψεις τους και τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε όλα τα πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών. Ένας πρόσθετος σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών φοιτητών του ΕΑΠ αλλά και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Παρασκευή, 6 Φεβρουάριος, 2015 (All day) εώς Σάββατο, 7 Φεβρουάριος, 2015 (All day)

Χώρος:

Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Μ. Ντόλκα
[email protected]
http://icbe-hou.eap.gr