Εκλογές 2015: πώς θα γίνει η συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτωνΕκλογές 2015: πώς θα γίνει η συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσµατα των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 θα συγκεντρωθούν σε κάθε νοµό (εκλογική περιφέρεια) από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του, θα µεταδοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και µετά το Υπουργείο, αφού τα συγκεντρώσει, θα τα διοχετεύει στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο – διαδίκτυο), µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µέσων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός των αποτελεσµάτων υπέρ των συνδυασµών κοµµάτων ή συνασπισµών συνεργαζοµένων κοµµάτων ή µεµονωµένων υποψηφίων που θα συµµετέχουν στις βουλευτικές εκλογές, θα µεταδοθούν, για πρώτη φορά, και τα αποτελέσµατα υπέρ υποψηφίων (σταυροί)

Κατεβάστε τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ: εδώ