Διδακτική οδηγία για το βιβλίο «Ιστορία της Τέχνης» της Γ΄Γενικού ΛυκείουΔιδακτική οδηγία για το βιβλίο «Ιστορία της Τέχνης» της Γ΄Γενικού Λυκείου

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΑΙΘ

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 02/13-01-2015 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε την παρακάτω οδηγία σχετικά με αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα που περιέχεται στο βιβλίο «Ιστορία της Τέχνης» της Γ΄ Γενικού Λυκείου (σελ. 190):

Στο σχολικό βιβλίο «Ιστορία της Τέχνης» της Γ΄ Γενικού Λυκείου (σελ. 190) γίνεται λόγος στην αρχαία ελληνική γλυπτική και στον βαθμό που αυτή επηρέασε τις αισθητικές αντιλήψεις της Ευρώπης τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Η φράση που γράφεται εκεί: «Όμως με τη μεταφορά των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Αγγλία από τον λόρδο Έλγιν το 1806…», ενδέχεται να δημιουργήσει παρανοήσεις, καθώς, όπως γνωρίζουμε, δεν πρόκειται απλώς για μεταφορά των γλυπτών στην Αγγλία αλλά για βίαιη απόσπασή τους από το μνημείο του Παρθενώνα, του οποίου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα. Είναι σαφές ότι η σχετική ενότητα του ανωτέρω σχολικού βιβλίου δεν έχει ως στόχο να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες για τον τρόπο απόσπασης των γλυπτών από τον Έλγιν και για τη λεηλασία του μνημείου, αλλά να παρουσιάσει την επίδραση που άσκησε στους Ευρωπαίους η ελληνική τέχνη και τον θαυμασμό τους απέναντι σε αυτήν. Ωστόσο, συνιστάται στους διδάσκοντες να διευκρινίσουν το σημείο αυτό, κατά τη διδασκαλία, με περισσότερες πληροφορίες και να αξιοποιήσουν, στο πλαίσιο της διαθεματικής διδασκαλίας, το σχετικό διδακτικό υλικό που περιέχεται στις σελίδες 138-149 του σχολικού βιβλίου «Έκφραση – Έκθεση» της Γ΄ Γενικού Λυκείου, το οποίο διδάσκονται όλοι οι μαθητές. Στις εν λόγω σελίδες δίνονται: εικόνες με λεπτομέρειες των γλυπτών του Παρθενώνα (από τη ζωφόρο, τα αετώματα, τις μετόπες), δημοσιογραφικό υλικό από τον ημερήσιο τύπο που αναφέρεται στο θέμα της βίαιης απόσπασης και απομάκρυνσης των γλυπτών από το μνημείο, ένα σχετικό ποίημα της Κικής Δημουλά από την ποιητική συλλογή «Έρεβος», συνέντευξη του Νικ Φίλντινγκ, δημοσιογράφου της εφημερίδας «MailofSunday», με τίτλο «Να επιστραφούν στην Ελλάδα», ένα κείμενο που αναφέρεται στη σχέση Μνημείων και Εκπαίδευσης και στη συμβολή των Δασκάλων στην ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε θέματα σχετικά με την πολιτιστική μας κληρονομιά και τέλος ένα δημοσιογραφικό κείμενο από τον ημερήσιο τύπο που αναφέρεται στο πρόγραμμα με τον τίτλο «Το σχολείο υιοθετεί ένα μνημείο». Συνιστάται, επίσης, οι μαθητές να αναζητήσουν επιπρόσθετα στοιχεία (κείμενα, συνεντεύξεις, οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ.), και να υποστηρίξουν τεκμηριωμένα την άποψη ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στη χώρα μας. Έτσι, θα αποκλεισθεί ενδεχόμενη περίπτωση στρέβλωσης των πραγματικών γεγονότων εξαιτίας της παραπάνω φράσης που περιέχεται στο βιβλίο «Ιστορία της Τέχνης», και θα υπάρξει πολύπλευρη ενημέρωση επί του θέματος και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την προστασία των πολιτιστικών μας αγαθών, που δεν ανήκουν μόνο στη χώρα μας αλλά στην ανθρωπότητα ολόκληρη.