Αρχαία Ελληνικά Λυκείου: Τα προγράμματα σπουδών για το 2015-16Αρχαία Ελληνικά Λυκείου: Τα προγράμματα σπουδών για το 2015-16

Με απόφαση του ΥΠΑΙΘ καθορίζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Α΄, Β΄ τάξης γενικής παιδείας και της Β΄, Γ΄ τάξης της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών του Γενικού Λυκείου ως εξής:

Κατεβάστε το ΦΕΚ: εδώ

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015 − 2016.