Προκήρυξη υποτροφιών ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το 2015-16Προκήρυξη υποτροφιών ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το 2015-16

Όλες οι υποτροφίες, που χορηγούνται από ξένες κυβερνήσεις σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών και οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους:

α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2015.

β) Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Κατεβάστε την απόφαση του ΥΠΑΙΘ: εδώ