Εκλογές 2015: To ωράριο των ΟΤΑ Σάββατο 24 και Κυριακή 25 ΙανουαρίουΕκλογές 2015: To ωράριο των ΟΤΑ Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο του ΥΠΕΣ, ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 και µε σκοπό την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθώς και των εκλογέων, οι υπηρεσίες που εµπλέκονται στη διενέργεια των εκλογών θα παραµείνουν ανοικτές το Σάββατο και την Κυριακή 24 και 25 Ιανουαρίου 2015 αντίστοιχα.

Επίσης, πρέπει να λειτουργούν κατά τις ίδιες αυτές ηµέρες και οι υπηρεσίες των δήµων της χώρας που εµπλέκονται στην εκλογική διαδικασία.

Επιπλέον, τα γραφεία ταυτοτήτων των Αρχών έκδοσης, κατά τις ηµέρες Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015 και Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015, θα εκδίδουν δελτία ταυτότητας. Παράλληλα, οι υπηρεσίες των δήµων θα εκδίδουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά γέννησης, τα οποία θα αποστέλλουν µε FAX στην αρµόδια υπηρεσία. 

Υπενθυµίζεται ότι την Κυριακή, ηµέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, τα καταστήµατα των ΟΤΑ πρέπει να παραµείνουν ανοικτά έως την ολοκλήρωση της µετάδοσης των αποτελεσµάτων από όλα τα εκλογικά τµήµατα της περιοχής τους, όπου εκτείνεται η χωρική τους αρµοδιότητα.