Μάθε πού ψηφίζεις με την επικαιροποιημένη εφαρμογή του ΥΠΕΣΜάθε πού ψηφίζεις με την επικαιροποιημένη εφαρμογή του ΥΠΕΣ

Συμπληρώστε στην εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών τα πεδία: Επώνυμο,Όνομα,Όνομα Πατέρα,Έτος Γέννησης,Όνομα Μητέρας(προαιρετικό)*, ή μόνο τα πεδία Ε.Ε.Α. και Επώνυμο εφόσον τα γνωρίζετε,  και μάθετε που ψηφίζετε.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή: εδώ