Ο Καθηγητής Περικλής Μήτκας νέος Πρύτανης του ΑΠΘ: Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών Ο Καθηγητής Περικλής Μήτκας νέος Πρύτανης του ΑΠΘ: Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών

Ο καθηγητής κ. Περικλής Μήτκας  αναδείχτηκε νέος Πρύτανης του ΑΠΘ στις εκλογές της Τρίτης 13 Ιανουαρίου 2015.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Οργάνου Διενέργειας Πρυτανικών Εκλογών ανακοίνωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα  της εκλογικής διαδικασίας, που πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία:

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων ανέρχεται σε 2012.

Ο αριθμός των ψηφισάντων ανέρχεται σε 1606.

Ο αριθμός των λευκών ψήφων ανέρχεται σε 67.

Εξ αυτών έλαβαν:

Ανδρέας Γιαννακουδάκης 261 ψήφους, ήτοι ποσοστό 16,96% των εγκύρων ψήφων

Περικλής Μήτκας 1.278 ψήφους, ήτοι ποσοστό 83,04% των εγκύρων ψήφων».