Διεθνή πρόσκληση για τη θέση του Πρύτανη απηύθυνε το ΕΚΠΑΔιεθνή πρόσκληση για τη θέση του Πρύτανη απηύθυνε το ΕΚΠΑ

Διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Πρύτανη απηύθυνε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ύστερα από την παραίτηση του κ. Φορτσάκη και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 16 (δ) του Ν. 4076/2012 σύμφωνα με το οποίο, αν ο Πρύτανης παραιτηθεί, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, εκδίδει διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των επτά (7) ηµερών.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων έχει ορισθεί από την Τριμελή Επιτροπή ανάδειξης Πρύτανη ΕΚΠΑ η Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 14:00 Ελλάδος.

Κάθε σχετικό θέμα θα αναρτάται τόσο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος όσο και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Ιδρύματος: http://www.council.uoa.gr/prytanikes-ekloges-2015.html.