3ο Travel Trade Athens 2015 Workshop, Αθήνα 27 Απριλίου3ο Travel Trade Athens 2015 Workshop, Αθήνα 27 Απριλίου

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων ΕΑΤΑ-μέσω του Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Αθηνών- (City of Athens Convention & Visitors Bureau – ACVB), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Οργανισμών Ευρώπης (European Tour Operators Association – ETOA), διοργανώνουν στις 27 Απριλίου 2015 το 3οTravel Trade Athens 2015 Workshop, στην Αθήνα.

Το 3ο Travel Trade Athens, στοχεύει στην  περαιτέρω ενίσχυση της ήδη εντυπωσιακής πορείας ανάκαμψης της τουριστικής κίνησης το 2014 στην Αθήνα, αλλά και στην πληρέστερη κάλυψη του αυξημένου ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται για την πρωτεύουσα στη διεθνή αγορά.

Περισσότεροι από 80 επιλεγμένοι επαγγελματίες-buyers από όλες τις χώρες του κόσμου, θα φιλοξενηθούν στην πόλη, θα πραγματοποιήσουν προκαθορισμένες συναντήσεις με επαγγελματίες και επιχειρήσεις (suppliers) της ελληνικής τουριστικής αγοράς. Παράλληλα η φιλοξενία των ξένων επαγγελματιών στην Αθήνα θα πλαισιωθεί, από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γνωριμίας και εξοικείωσης με τον προορισμό, τις τουριστικές υποδομές του και τις προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες καθώς και με παράλληλες εκδηλώσεις επαγγελματικής και κοινωνικής δικτύωσης.

Πρωταρχικός σκοπός του ACVB για το φετινό Workshop, βάσει της Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης του δήμου Αθηναίων, είναι αφενός μεν να διευκολυνθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό, όσο το δυνατόν περισσότερων στελεχών και επιχειρήσεων της τουριστικής αγοράς της Αθήνας αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, αφετέρου δε, να μεγιστοποιηθεί η συμβολή του στην προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στους εκπροσώπους μεγάλων παραδοσιακών αλλά και αναδυόμενων αγορών προέλευσης επισκεπτών.

Στο πλαίσιο αυτό, το κόστος διοργάνωσης του 3ου Travel Trade Athens, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από κοινοτικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου Αθηναίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), με αποτέλεσμα να μην προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για όσες τουριστικές επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν μετά από υποβολή σχετικής αίτησης (λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα). Προτεραιότητα θα δοθεί στα μέλη του ACVB και το σύνολο των υπόλοιπων συμμετοχών, θα καλυφθεί κατά προτεραιότητα και κατόπιν αξιολόγησης, ενώ θα τηρηθεί και συγκεκριμένη αναλογία με βάση την έδρα των ενδιαφερόμενων (Αθήνα-Αττική, υπόλοιπη Ελλάδα) καθώς και σύμφωνα με τις προτιμήσεις των αγοραστών.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων Travel Trade Athens, πραγματοποιήθηκαν συνολικά περισσότερες από 3.500 κατ’ ιδίαν επαγγελματικές συναντήσεις, που οδήγησαν σε σημαντικό αριθμό συμφωνιών και συνεργασιών μεταξύ των ξένων buyers και των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων.

* Το λογότυπο της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων χρησιμοποιείται για ενημερωτικούς σκοπούς