«Η Αθήνα πρωτεύουσα του ελληνικού τουρισμού» 10 προτάσεις για την αναβάθμιση της πόλης«Η Αθήνα πρωτεύουσα του ελληνικού τουρισμού» 10 προτάσεις για την αναβάθμιση της πόλης

Σε εκδήλωση, που διοργάνωσαν το υπουργείο Τουρισμού και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, στο ξενοδοχείο Intercontinental, με θέμα «Η Αθήνα πρωτεύουσα του ελληνικού τουρισμού», η υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσίασε δέκα προτάσεις-δράσεις, για την αναβάθμιση της Αθήνας, που περιλαμβάνονται σε σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Το Σχέδιο Αναβάθμισης της Αθήνας, όπως το παρουσίασε η κυρία Κεφαλογιάννη, συμπεριλαμβάνει σειρά μέτρων που αφορούν την Ασφάλεια, την αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από στοχευμένες πολεοδομικές παρεμβάσεις, την τουριστική ανάπτυξη, την προστασία των εμπόρων από το ανεξέλεγκτο παρεμπόριο.

Συγκεκριμένα, οι δέκα προτάσεις, αφορούν:

1. Ενταξη δράσεων στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό.

2. Δημιουργία Μόνιμου Μηχανισμού εντοπισμού συγκεκριμένων προβλημάτων και διοχέτευσης της πληροφορίας προς τους φορείς παρέμβασης.

3. Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος συστηματικής Αστυνόμευσης περιοχών προτεραιότητας από την άποψη του αθηναϊκού τουρισμού για έλεγχο κάθε παραβατικής συμπεριφοράς.

4. Εντατικοποίηση του έργου των υφιστάμενων αλλά και η συγκρότηση νέων συνεργείων στον Δήμο Αθηναίων, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.

5. Συγκεκριμένες αλλαγές στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που είτε δεν είναι σαφές είτε μη επιχειρησιακά επαρκές.

6. Αλλαγές πολιτικής, σχεδιασμού και πρακτικών που επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα της πόλης αλλά δεν αφορούν στο Υπουργείο Τουρισμού.

7. Ενίσχυση της εικόνας και της λειτουργίας της πόλης με παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας.

8. Έμφαση στην ενίσχυση των επιχειρήσεων του κέντρου της Αθήνας.

9. Ενίσχυση υποδομών και διευκόλυνση της προσβασιμότητας στους τουριστικούς πόρους.

10.Παρατηρητήριο Τουρισμού Αθήνας – Αττικής

Το Σχέδιο, το οποίο εκπονήθηκε από διεπιστημονική ομάδα, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Αρχιτέκτονα – Πολεοδόμο – Χωροτάκτη Δρ. Δημήτρη Οικονόμου, περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την Αισθητική και Τεχνική Αποκατάσταση της εικόνας της πόλης και την αναβάθμιση του Ιστορικού της Κέντρου.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει ως στόχο την υποστήριξη του αστικού τουρισμού στην Αθήνα αλλά και άλλων μορφών τουρισμού άμεσα συνδεόμενων με την πόλη (πχ. τουρισμός κρουαζιέρας), μέσω της βελτίωσης της εικόνας και λειτουργίας της πόλης στο άμεσο μέλλον.

Βασίζεται σε δράσεις κυρίως άμεσης απόδοσης και είναι δυνατόν να αμβλύνει σημαντικά τις αρνητικές συνέπειες που έχουν τα προβλήματα στην εικόνα και λειτουργία περιοχών της Αθήνας.