Ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά στις Δημ. Βιβλιοθήκες της ΘεσσαλονίκηςΨυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά στις Δημ. Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης

Συνεχίζονται τον Ιανουάριο του 2015 οι ψυχαγωγικές & εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά στις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση. Στις περιπτώσεις που απαιτείται προεγγραφή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα των βιβλιοθηκών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.