Ξεκίνησε η καταβολή επιδόματος πρακτικής άσκησης σε 1500 αποφοίτους ιδιωτικών ΙΕΚΞεκίνησε η καταβολή επιδόματος πρακτικής άσκησης σε 1500 αποφοίτους ιδιωτικών ΙΕΚ

Ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής του επιδόματος των 800,00 € στους 1.500 δικαιούχους επιδότησης πρακτικής άσκησης (αποφοίτους ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ) των εξαμήνων 2008 Β’, 2009 Α΄, 2009 Β΄, 2010 Α’, 2010 Β’ & 2011 Α΄, των οποίων τα στοιχεία είχαν υποβληθεί έγκαιρα από τα ΔΙΕΚ της Χώρας στο Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης.Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα του Ιανουαρίου 2015. (απόφαση 2552/114/09.12.2014).

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Υλοποίησης του Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ» ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής του επιδόματος της πρακτικής άσκησης στους δέκα χιλιάδες (10.000)  δικαιούχους – απόφοιτους ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ των εξαμήνων από 2008 Β’, 2009 Α΄, 2009 Β΄, 2010 Α’, 2010 Β’ , 2011 Α΄, 2011 Β΄,2012 Α΄ & 2013 Α΄.Α΄, 2009 Β΄, 2010 Α’, 2010 Β’ & 2011 Α΄.