Δημιουργία Τμήματος Μοντάζ στις Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας ΤηλεόρασηςΔημιουργία Τμήματος Μοντάζ στις Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας Τηλεόρασης

Με προεδρικό διάταγμα αποφασίστηκε η προσθήκη Τμήματος Μοντάζ στα τμήματα των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας –Τηλεόρασης, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν. 1158/1981. Την απόφαση συνυπογράφουν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέας Λοβέρδος και ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Τασούλας.