Υποχρεωτικές μετατάξεις και τροποποιήσεις υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικώνΥποχρεωτικές μετατάξεις και τροποποιήσεις υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η αριθμ. 209304/Ε1/22-12-2014 υπουργική απόφαση υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση και τροποποιήσεων υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες: εδώ