Του Άρη Ιωαννίδη

 • Μία, μια (=μιά), δύο, δυο (=δυό)
 • Εννιάεννέαεννιακόσια, εννιακοσιοστός αλλά ενενήνταένατος, ενενηκοστός
 • Τριάμισι χρόνια, τρεισήμισι μέρες
 • Οι τύποι της ερωτηματικής αντωνυμίας ποιος είναι μονοσύλλαβοι και δεν τονίζονται: ποιες, ποιοι, ποιους…
 • γι΄ αυτό και όχι: γιαυτό
 • απ’ ό,τι και όχι: απ’ ότι αλλά παρ’ ότι / παρότι
 • καθότι ή καθ’ ότι και όχι: καθ’ ό,τι
 • οτιδήποτε και όχι: ο,τιδήποτε
 • καθένας, καθεμιά και όχι: κάθε ένας, κάθε μια
 • παρ’ όλα αυτά και όχι: παρόλα αυτά (αλλά παρόλο)
 • διά και όχι: δια [είναι δισύλλαβη] (αλλά: για)
 • το εδώλιο του κατηγορουμένου και όχι: το ειδώλιο
 • πληροίς, πληροί και όχι: πληρείς…
 • κάθιδρος και όχι: κάθιδρως
 • ανήκε και όχι  άνηκε
 • παρεμπιπτόντως και όχι: παρεπιπτόντως
 • βραδιά, βραδιάζει, βραδινός, αλλά βράδυ
 • ο μυς, οι μύες, τους μυς και όχι: οι μυς, τους μύες
 • ο ιχθύς, οι ιχθύες, τους ιχθύς και όχι: οι ιχθείς, τους ιχθύες
 • όροφος αλλά διώροφος, τριώροφος, πολυώροφος
 • Γαλλία αλλά Πορτογαλία
 • ποικίλλω αλλά ποικιλία
 • θα παραδώσω, να αποδώσω και όχι παραδόσω, αποδόσω (αλλά απόδοση, παράδοση)
 • Επιφάνια, Θεοφάνια και όχι: Επιφάνεια
 • Δώσ’ μου  και όχι “δος μου” ούτε “δως μου”
 • ειδωλολατρίαπρωτοπορία,θρησκεία … (και όχι σε -εία), διότι προέρχονται από ουσιαστικά (ειδωλολάτρης κλπ.) και όχι από ρήματα (λατρεία<λατρεύω…)
 • περηφάνια και όχι: περηφάνεια,  αλλά υπερηφάνεια 
 • αυτός καθ΄ εαυτόν, αυτή καθ’εαυτήν, αυτού καθ΄ εαυτόν, αυτής καθ’ εαυτήν, αυτόν καθ΄ εαυτόν, αυτοί καθ΄ εαυτούς, αυτών καθ΄ εαυτούς κλπ. Και επίσης αυτός καθαυτόν, αυτή καθαυτήν … και όχι: αυτού καθ΄ εαυτού, αυτής καθ΄ εαυτής, αυτοί καθ΄ εαυτοί …
 • Αϊ-Βασίλης, Αϊ-Γιώργης (το “Αϊ” δεν τονίζεται)
 • δωσίλογος και όχι δοσίλογος
 • γενέθλια και όχι γεννέθλια
 • αντικρίζω και όχι αντικρύζω
 • Ευριπίδης και όχι Ευρυπίδης
 • πώρωση και όχι πόρωση
 • σιντριβάνι και όχι συντριβάνι
 • καταχώριση και όχι καταχώρηση
 • πιλοτή και όχι πυλωτή
 • συμπόνια και όχι συμπόνοια
 • αλαζονείακαι όχι αλαζονία
 • αλλεργία και όχι αλεργία
 •  αμπέχονο και όχι αμπέχωνο
 •  διακεκριμένος και όχ διακεκριμμένος
 •  εγκεκριμένος και όχι εγκεκριμμένος
 • συγκεκριμένος και όχι συγκεκριμμένος
 •  διήθηση (από το  διηθώ) και όχι διήθιση, αλλά διύλιση (από το  διυλίζω)
 •  εισιτήριο και όχι εισητήριο
 •  ενεός (= άφωνος) και όχι ενεώς
 • επεισόδιo και όχι επισόδειο
 •  επηρεάζω και όχι επιρρεάζω (επηρεασμός / επήρεια αλλά επιρροή)
 • Επικούριος θεός  και όχι Επικούρειος (αλλά επικούρειος) φιλόσοφος
 • Eυρυδίκη και όχι Ευριδίκη
 •  οι Ιππής του Αριστοφάνη και όχι οι Ιππείς
 • καθένας / καθεμιά / και όχι κάθε ένας ή καθ’ ένας
 •  καθετί και όχι κάθε τι
 •  Kάθισα και όχι κάθησα
 • Kαμένoς και όχι καμμένος
 •  Kαμία/ Kαμιά και όχι καμμία / καμμιά
 • Kατάλυμα και όχι κατάλυμμα
 • μαστρoπός και όχι μαστρωπός
 • oιoνεί (= σαν . . . ) και όχι οιωνεί
 • πηλήκιο  και όχι πηλίκιο
 • πηxυαίoς και όχι πηχιαίος
 • πλατειάζω και όχι πλατυάζω
 • πλατειασμός και όχι πλατυασμός
 • πρoσάρτηση και όχι προσάρτιση
 •  συνδαιτυμόνας και όχι συνδετημόνας ή συνδαιτημόνας
 • συγκρητισμός και όχι συγκριτισμός
 •  συνωμότης και όχι συνομώτης
 •  συνωμoτώ και όχι συνομωτώ
 •  τιθασεύω και όχι τιθασσεύω
 • ψιθυρίζω και όχι ψυθιρίζω
 • μ’ εμένα και όχι με μένα
 • μ εσένα και όχι με σένα
 • μ εσάς και όχι με σας
 • σ εμένα και όχι σε μένα
 • σ εσένα και όχι σε σένα
 • σ εσάς και όχι σε σας

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook