18η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα του Μετανάστη18η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα του Μετανάστη

«Η 18η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως παγκόσμια ημέρα του Μετανάστη.

Η καθιέρωση αυτή έχει ως στόχο να υπενθυμίζει στην ανθρωπότητα τα εκατομμύρια ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους προς αναζήτηση ενός καλύτερου και πιο ασφαλούς μέλλοντος.

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ιδρύθηκε το 1951 και είναι ο κορυφαίος διακυβερνητικός οργανισμός στον τομέα της μετανάστευσης ενώ συνεργάζεται στενά με κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς εταίρους.

Με 155 κράτη-μέλη, 11 επιπλέον χώρες που κατέχουν το καθεστώς του παρατηρητή και γραφεία σε περισσότερες από 100 χώρες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι αφοσιωμένος διαχείριση της μετανάστευσης με ανθρώπινους όρους και λειτουργικό τρόπο, ώστε να ωφελούνται τόσο οι μετανάστες όσο και οι κοινωνίες υποδοχής, στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης, στην έρευνα για πρακτικές λύσεις στα προβλήματα της μετανάστευσης και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους μετανάστες που έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων. Αυτά επιτυγχάνονται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης κυρίως με την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε κυβερνήσεις και μετανάστες.

Το Καταστατικό του ΔΟΜ αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ της μετανάστευσης και της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, καθώς και το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Ο ΔΟΜ εργάζεται σε τέσσερις ευρείς τομείς της διαχείρισης της μετανάστευσης:

  • Μετανάστευση και ανάπτυξη
  • Διευκόλυνση της μετανάστευσης
  • Ρύθμιση της μετανάστευσης
  • Εξαναγκασμένη μετανάστευση

Οι δραστηριότητες του ΔΟΜ που αφορούν αυτούς τους τομείς, περιλαμβάνουν την προώθηση του διεθνούς δικαίου της μετανάστευσης, την πολιτική συζήτηση και καθοδήγηση, την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών, τη μεταναστευτική υγεία και τη διάσταση του φύλου στη μετανάστευση.

Δείτε ακόμα: Το Πρόγραμμα του ΔΟΜ στην Ελλάδα