ΟΓΑ: αύριο παρασκευή 19/12 η καταβολή της σύνταξης σε 690.108 δικαιούχουςΟΓΑ: Την παρασκευή 19/12 η καταβολή της σύνταξης σε 690.108 δικαιούχους

Αύριο παρασκευή 19/12 θα καταβληθεί από τον ΟΓΑ η σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2015 σε 690.108 δικαιούχους με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς
ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2015 ανέρχεται στο ποσό των 310.473.773,41 ευρώ.

Επίσης, από σήμερα καταβάλλεται η 4η δόση των Οικογενειακών Επιδομάτων του 2014 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) και οικογενειακά επιδόματα που αφορούν αναδρομικά το έτος 2013.