Θέσεις απασχόλησης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο ΚΕΓΘέσεις απασχόλησης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο ΚΕΓ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης – Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 17 Δεκεμβρίου 2014.

Κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Έντυπο Πρότασης Υποψηφιότητας, ανάλογα με τον κωδικό θέσης) στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.greeklanguage.gr/node/949