∆ωρεάν µαθήµατα πληροφορικής σε ανέργους από τον ΟΑΕ∆ και τη Microsoft∆ωρεάν µαθήµατα πληροφορικής σε ανέργους από τον ΟΑΕ∆ και τη Microsoft

Το πρόγραµµα «Ακαδηµία Πληροφορικής», που ανέπτυξε σε συνεργασία µε τη Microsoft, παρουσίασαν σήµερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο ∆ιοικητής του ΟΑΕ∆ κ. Θεόδωρος Αµπατζόγλου και η διευθύνουσα σύµβουλος της Microsoft Hellas κυρία Πέγκυ Αντωνάκου. Πρόκειται για µία πρωτοβουλία για τη δωρεάν εκπαίδευση ανέργων σε ψηφιακές δεξιότητες, την οποία υλοποίησαν από κοινού ο ΟΑΕ∆ και η Microsoft και χάρη στην οποία, όσοι από τους εγγεγραµµένους ανέργους το επιθυµούν, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα ακόµη προσόν στην προσπάθειά τους για (επαν)ένταξη στηναγορά εργασίας.

Συγκεκριµένα, όλοι οι άνεργοι που είναι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆, ανεξαρτήτως εξειδίκευσης, ηλικίας ή οποιασδήποτε άλλης παραµέτρου, θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στη διεθνή πλατφόρµα της Microsoft, IT Academy, που χρησιµοποιείται από εκατοµµύρια χρήστες παγκοσµίως µε σκοπό την ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Με την ολοκλήρωση των µαθηµάτων, κάθε εγγεγραµµένος θα έχει αποκτήσει εφόδια που θα ενισχύουν σηµαντικά το εργασιακό του προφίλ. Το πρόγραµµα «Ακαδηµία Πληροφορικής» έχει αναπτυχθεί µε ορίζοντα τριετίας και δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης
µιας µεγάλης γκάµας µαθηµάτων για όλα τα επίπεδα, µε προοπτική να εµπλουτιστεί, ώστε να παρέχει ακόµη περισσότερα οφέλη.

Οι εγγεγραµµένοι άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση, τις εξής υπηρεσίες:

  • 1. Παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περισσότερα από 1.000 θέµατα τεχνολογιών πληροφορικής, όπως λειτουργικά συστήµατα, εφαρµογές γραφείου, δίκτυα υπολογιστών, προγραµµατισµός, συστήµατα ERP και CRM, βάσεις δεδοµένων κ.ο.κ.. Ο εκπαιδευόµενος, µέσω ενός µοναδικού κωδικού, θα έχει πρόσβαση στα µαθήµατα από οποιονδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο, ενώ θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα download των µαθηµάτων.
  • 2. Παροχή δωρεάν διαδικτυακής υποδοµής µέσω του Office 365 για την υποστήριξη της εκπαίδευσης: a. Real-time εκπαίδευση µέσω της πλατφόρµας (Lync): ∆υνατότητα e-learning µε τη βοήθεια ενός «εξελιγµένου Skype», το οποίο θα επιτρέπει στους καθηγητές να διοργανώνουν online εκπαιδεύσεις µέσω video, εφαρµογών, ενώ παράλληλα οι εκπαιδευόµενοι θα µπορούν να τους κάνουν σχόλια και ερωτήσεις σε πραγµατικό χρόνο. b. ∆υνατότητα εύκολης δηµιουργίας portals µαθηµάτων: µέσω της πλατφόρµας Sharepoint Online, οι χρήστες θα µπορούν να δηµιουργούν µε απλό τρόπο online σελίδες εκπαιδευτικού υλικού τις οποίες στη συνέχεια θα µοιράζονται µε τους εκπαιδευόµενους στο πλαίσιο των µαθηµάτων. c. ∆υνατότητα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης email, µε 50 GB αποθηκευτικό χώρο, ηµερολόγιο και tasks.

∆υνατότητα web office: Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των web εκδόσεων Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Onenote καθώς και Project Server. Το πρόγραµµα θα ξεκινήσει πιλοτικά, εντός του αµέσως επόµενου χρονικού διαστήµατος. Στόχος είναι, σταδιακά, να επεκταθεί στο σύνολο των ενδιαφερόµενων εγγεγραµµένων ανέργων του ΟΑΕ∆. Για τα επόµενα βήµατα θα υπάρξουν σύντοµα σχετικές ανακοινώσεις, ούτως ώστε να ενηµερωθούν οι δικαιούχοι του Οργανισµού.