Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020»Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020»

O Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA) έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/literary-translation-2015_en πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον άξονα “Λογοτεχνική Μετάφραση”, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 4η Φεβρουαρίου 2015. 

Σκοπός του συγκεκριμένου άξονα είναι η υποστήριξη της λογοτεχνικής μετάφρασης, της έκδοσης, της προώθησης, της διανομής και της προβολής ενός συνόλου έργων (3 έως 10 έργα). Η μέγιστη χρηματοδότηση της Ε.Ε. είναι 100.000 €, η οποία αποτελεί το 50% της συνολικής χρηματοδότησης. Επιλέξιμοι οργανισμοί είναι έκδοτες ή εκδοτικοί οίκοι που δραστηριοποιούνται για τουλάχιστον δύο χρόνια. 

Το Γραφείο “Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας”, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΠΟΑ, είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διάδοση του Προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020” και μπορεί να σας παρέχει περαιτέρω πληροφορίες.