«Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου, Τεύχος 1» Δουκάκης, Σ., & Σαράφης, Ι. (2014)«Τεύχος 1, Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου», 2014

Συγγραφείς: Σπύρος Δουκάκης & Γιάννης Σαράφης

Πληροφορίες: Η Περιοδική Έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου αποτελεί μία προσπάθεια δόμησης κατάλληλου διδακτικού υλικού, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, όσο και στο σπίτι από τον ίδιο τον μαθητή και την μαθήτρια.

Το τρέχον τεύχος περιλαμβάνει υλικό για τα ακόλουθα:

  • Α΄ Γυμνασίου, Μέρος Α΄ Αριθμητική-Άλγεβρα, Κεφάλαιο 1, Οι φυσικοί αριθμοί
  • Α΄ Γυμνασίου, Μέρος Β΄ Γεωμετρία, Κεφάλαιο 1, Βασικές Γεωμετρικές έννοιες
Κατεβάστε το βιβλίο σε pdf

 

Άδεια χρήσης: Creative Commons Αναφορά Δημιουργού -Παρόμοια Διανομή 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) -αναλυτική περιγραφή στο βιβλίο

Δημιουργοί: Δουκάκης, Σ., & Σαράφης, Ι. (2014).

Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου, Τεύχος 1, (Έκδοση 1.0, σ. 64).
Ευχαριστίες στους/στις εκπαιδευτικούς: Βροντάκη Εμμανουήλ, Διαμάντη