ΟΛΤΕΕ: Χρηματοδότηση της Παιδείας – διαχείριση της ΦτώχειαςΟΛΤΕΕ: Χρηματοδότηση της Παιδείας – διαχείριση της Φτώχειας

Η Παιδεία, βασικός πυλώνας της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας, πλήττεται για ακόμη μια φορά βάναυσα, μέσα από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού για το 2015 που κατατέθηκε από την Κυβέρνηση στη Βουλή.

Σχολεία και υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης υπολειτουργούν ή καταργούνται εξαιτίας έλλειψης προσωπικού και ανυπαρξίας πιστώσεων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους. Οι λιγοστοί πόροι διοχετεύονται μέσα από ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πάντα προβληματικό καθεστώς κατανομής και διαχείρισης, όπως προέκυψε από τις μεταρρυθμίσεις του «Καποδίστρια» και «Καλλικράτη».

Στοιχειώδεις ανάγκες σε αναλώσιμο υλικό, όπως …χαρτί εκτύπωσης, αποτελεί «είδος προς εξαφάνιση». Τα σχολεία της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(Τ.Ε.Ε.) βιώνουν ακόμη πιο δύσκολες ώρες, λόγω των αυξημένων αναγκών τους σε αναλώσιμα υλικά εργαστηρίων, επισκευή και συντήρηση συσκευών και μηχανημάτων, κλπ, που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου.

Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αυτών αναγκών της Τ.Ε.Ε. και προκειμένου να γίνεται δίκαιη κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων στα σχολεία ανάλογα με τις πραγματικές τους ανάγκες, εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. ΙΒ/377/13-1-1988 εγκύκλιος του Υφυπουργού Παιδείας. Σύμφωνα με αυτήν, ορίζεται κατανομή των κονδυλίων με βάση τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν σε κάθε σχολείο, με την πρόβλεψη ότι ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. υπολογίζεται στο τριπλάσιο.

Πολλοί δήμοι, είτε αγνοούν την ύπαρξη αυτής της ρύθμισης, είτε την καταστρατηγούν. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, το μέτρο αυτό θα πρέπει να τηρείται.

Είναι βέβαια προφανές ότι όσο δεν χρηματοδοτείται η Παιδεία συνολικά, οι επί μέρους ρυθμίσεις αποτελούν απλώς «διαχείριση της Φτώχειας»!

Στον κατατεθέντα Προϋπολογισμό προβλέπεται μείωση των κονδυλίων για την Παιδεία κατά 5,2%. Το μέλλον διαγράφεται ακόμη ζοφερότερο όταν, σύμφωνα με το «Μεσοπρόθεσμο», η χρηματοδότηση της Παιδείας αναμένεται να πέσει κάτω από το 2% του Α.Ε.Π. Αν συνδυάσουμε τον στόχο, πέντε χρόνια πριν, για αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% και τη σημερινή διαμόρφωση του Α.Ε.Π., διαπιστώσουμε ότι οι δαπάνες για την Παιδεία θα μειωθούν κατά 40% μέχρι το 2018.

Κοντά σε αυτά, πληθαίνουν οι «στοχευμένοι» ψίθυροι και οι «φαεινές» ιδέες για «επίλυση» του προβλήματος με οικονομική «ανεξαρτησία» των σχολείων, «αυτοχρηματοδότηση» και αναζήτηση «χορηγιών».

Όχι άλλες συνταγές επιτυχίας !

Δεν αντέχουμε άλλες “success stories” !

Οι δαπάνες για την Παιδεία πρέπει να είναι άμεσες και γενναίες.

Η διαδικασία διαχείρισης και κατανομής των πιστώσεων να γίνεται με διαβούλευση και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Όσο έχουμε ακόμα Σύνταγμα σε αυτή τη Χώρα,

η Δημόσια ΔΩΡΕΑΝ Παιδεία

αποτελεί ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της Πολιτείας !

*Δελτίο τύπου της ΟΛΤΕΕ

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.