«Στις 30/6 και όχι στις 30/4 οι φορολογικές δηλώσεις του 2014» του Αχιλλέα Ε. Αρχοντή«Στις 30/6 και όχι στις 30/4 οι φορολογικές δηλώσεις του 2014»

horizontal-bar-posts-small
Αχιλλέας Ε. Αρχοντής

 

Γράφει ο Αχιλλέας Ε. Αρχοντής
horizontal-bar-posts-small

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί από ορισμένες, κυρίως οικονομικού περιεχομένου, σελίδες η «είδηση» ότι οι φορολογικές δηλώσεις του 2014 θα υποβληθούν έως 30.4.2015. Προφανώς έχει δημιουργηθεί σύγχυση λόγω πλημμελούς ανάγνωσης του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Συγκεκριμένα: Ο Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) στην  διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 67 αναφέρει : « Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»

Αυτό όμως ισχύει για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά, δηλαδή για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από το 2016 και έπειτα. Ο λόγος; Η μεταβατική διάταξη της παραγράφου 22 του άρθρου 72 του ΚΦΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά: «Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 67 (σημ: αυτό που επικαλούνται τα δημοσιεύματα) τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου.» Να διευκρινιστεί ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 8 του ίδιου νόμου, το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Η έννοια “οικονομικό έτος” έχει καταργηθεί.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο νόμος είναι σαφέστατος. Οι φορολογικές δηλώσεις του έτους 2014 θα υποβληθούν στις προθεσμίες των προηγουμένων ετών, δηλαδή από 1.2 έως 30.6 του 2015, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επομένως, καμία ανησυχία δεν πρέπει να προκαλεί η σύγχυση από την παραπληροφόρηση λόγω πλημμελούς ανάγνωσης του φορολογικού νόμου.

Αχιλλέας Ε. Αρχοντής

Φοροτεχνικός