Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχoλικό έτος 2014-2015Οδηγίες για την αξιολόγηση των μαθημάτων του Λυκείου για το σχ0λικό έτος 2014-2015

*Έγγραφο ΥΠΑΙΘ

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 67/11-11-2014 και 68/18-11-14 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων:

της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου,

της Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου,

της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και

της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο: εδώ