Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών της Γ΄τάξης ΓΕΛ για το 2014-15Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών της Γ΄τάξης ΓΕΛ για το 2014-15

Διαχείριση διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014 – 2015.

Δείτε το σχετικό έγγραφο: εδώ