«Περί γλωσσικών διαφωνιών...» του Αχιλλέα Ε. Αρχοντή«Περί γλωσσικών διαφωνιών…»

horizontal-bar-posts-small
Αχιλλέας Ε. Αρχοντής

 

Του Αχιλλέα Ε. Αρχοντή
horizontal-bar-posts-small

«Ο κρόκος του αυγού είναι άσπρος» ή «ο κρόκος του αβγού εί­ναι άσπρος»; Ποιό από τα δύο είναι σωστό; Ατέλειωτες βαθυστόχα­στες συζητήσεις έγιναν μια φορά σε ένα χωριό για το θέμα αυτό ανάμεσα σε δυο δασκάλους… Και δώσ’ του διαφωνίες… και δώσ’ του να κατεβαίνουν Μπαμπινιώτηδες και Τριανταφυλλίδηδες… και να οι αναλύσεις… Και «είσθε αναλφάβητος, αγαπητέ»! Και «μα ποιός δάσκαλος σας πέρασε από την πρώτη δημοτικού, φίλτατε!» Και να οι θεατές, να παρακολουθούν την τιτανομαχία των συζητη­τών! Η αγωνία στο κατακόρυφο! Τα στοιχήματα πέφτανε βροχή! Μέχρι που κάποιο γεροντάκι, που δεν διεκδικούσε δάφνες μόρφω­σης – ζήτημα είναι αν πήγε μέχρι την τρίτη δημοτικού, μετά πήγε να βοσκήσει πρόβατα – σήκωσε το μπαστούνι του κι άρχισε να τους κοπανάει κατακέφαλα. «Άχρηστοι», τους είπε, «τζάμπα τα μάθατε τα γράμματα! Τι κάθεστε και μολογάτε, ωρέ; Κι εσείς ωρέ,» είπε σ’ αυ­τούς που τους παρακολουθούσαν «τι κάθεστε και τους ακούτε; Τούτοι εδώ, ούτε πώς είναι η κότα δεν ξέρουν!  Δεν καταλαβαίνετε ότι θέλουν να σας τραβήξουν την προσοχή; Να σας κάνουν τον έξυπνο για να μπορούν μετά να σας βάλουν να μαλώ­σετε και να πλερώσετε τον τζερεμέ; Εσείς θα πληρώσετε τα στοιχή­ματα, κι αυτοί μετά θα τα μοιραστούνε! Όπως κι αν το γράψετε ωρέ, ο κρόκος είναι κόκκινος!»