Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Β/βαθμιας Εκπαίδευσης για το 2014-15Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Β/βαθμιας Εκπαίδευσης για το 2014-15

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2014-2015, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
δ) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
ε) αμοιβαίες από περιοχή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 03-11-2014 έως 30-11-2014.

Κατεβάστε την εγκύκλιο: εδώ

Κατεβάστε τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

* προέλευση εγγράφων: δικτυακός τόπος ΥΠΑΙΘ