Κάλεσμα Διαδικτυακής Ομάδας Παρέμβασης Λογιστών για τις 7 Νοεμβρίου 2014Κάλεσμα Διαδικτυακής Ομάδας Παρέμβασης Λογιστών για τις 7 Νοεμβρίου 2014

7ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΩΡΑ 13:30

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΚΑΛΕΣΜΑ

Την Παρασκευή 7 Μαρτίου του 2014, χιλιάδες λογιστές από όλη την Ελλάδα συγκεντρωθήκαμε και ενώσαμε τη φωνή μας μαχόμενοι για την επίλυση μιας αλυσίδας προβλημάτων που ταλανίζουν όχι μόνο τον κλάδο μας, αλλά και  όλους τους φορολογούμενους πολί­τες.

Σήμερα 8 μήνες μετά, εμείς οι λογιστές ακούσιοι αποδέκτες της απόγνωσης της κοινωνίας για τη συνεχιζόμενη φορολογική αφαί­μαξη της από την κυβέρνηση, κλείνουμε πάλι τα γραφεία μας, βγαί­νουμε και πάλι στο δρόμο.

Η Διαδικτυακή Ομάδα Παρέμβασης Λογιστών αναλαμβάνει την πρω­τοβουλία να  καλέσει για μια ακόμα φορά όλους τους συναδέλ­φους, τους τοπικούς συλλόγους, τις ομοσπονδίες, τους επαγγελματι­κούς φορείς, συλλόγους,  και  επιμελητήρια εμπόρων βιοτεχνών, τους εργαζόμενους, τους άνεργους και τους συνταξιού­χους, να συστρατευτούμε όλοι σε ένα κοινό μέτωπο, διεκδικώντας ριζικές αλλαγές στην φορολογία του εισοδήματος και της περιου­σίας, καθώς και την κατάργηση κάθε έκτακτης φορολόγησης και χαρατσιού.

Αλλαγές που να ανταποκρίνονται και να συμβαδίζουν με την φορο­δοτική ικανότητα των πολιτών της χώρας σύμφωνα με τις αρ­χές της δικαιοσύνης και τις συνταγματικές επιταγές.

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ  την φορολόγηση  πλασματικών εισοδημάτων μέσω των τεκμηρίων διαβίωσης ή την μικρή ακίνητη περιουσία – ΕΝΦΙΑ, δύο εκατομμυρίων ανέργων, χαμηλά αμειβόμενων εργαζόμε­νων καθώς και υπερχρεωμένων αυτοαπασχολουμένων επαγ­γελματιών και εμπόρων.

Έχουμε εμπλακεί λόγω της φύσης της δουλειάς μας χωρίς καν να ρωτηθούμε, στον ιμάντα μεταβίβασης της κρίσης και των ολέ­θριων συνεπειών της κρατικής χρεοκοπίας στις πλάτες των πολι­τών της χώρας. Αναπληρώνουμε  τις υπηρεσίες που παρείχαν οι  Δ.Ο.Υ, ΚΕΠ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ και άλλοι φορείς του δημοσίου, δυσχεραίνο­ντας τις πραγματικές μας εργασίες και υποχρεώνοντας τον βαριά φορολογούμενο πολίτη να καταβάλλει τίμημα για παρο­χές που δικαιούται δωρεάν από το κράτος. Μέσα σε αυτό το ασφυ­κτικό περιβάλλον, καθώς μετατραπήκαμε σε άμισθους δημόσιους υπαλλήλους, (διότι σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε την ιδιωτικοποίηση των κεντρικών φορολογικών και ελεγκτικών υπηρε­σιών όπως επιτάσσουν τρόϊκα και κυβέρνηση), η πίεση που ασκείται είναι εξοντωτική με τον καθημερινό μπαλτά των προστί­μων πάνω από το κεφάλι μας.

Εργαζόμαστε  σε συνθήκες μεγάλης πίεσης  με τραγικό αποτέλε­σμα να πεθαίνουν άδικα και να ασθενούν βαριά συνάδελ­φοι μας, λες και βρισκόμαστε σε ακήρυχτο πόλεμο. Καλούμαστε σε καθημερινή βάση να ερμηνεύσουμε και να διαχειριστούμε νομοθετι­κές αλλαγές και πρωτοβουλίες, προχειρογραμμένες ή και κακομετα­φρασμένες, τις οποίες  ακόμα και οι συντάκτες τους αδυνα­τούν να ερμηνεύσουν.

Τα πιο πρόσφατα  επεισόδια σ΄αυτόν τον τραγέλαφο νομοθετημά­των και ερμηνευτικών, τα μέτρα για την απόδοση του ΦΠΑ κατά την είσπραξη ή την πληρωμή, η φορολόγηση των παρο­χών σε είδος που ανακοινώνονται πρωί, τροποποιούνται μεσημέρι και ξανά αλλάζουν το βράδυ.

Κυβέρνηση, υπουργείο και ΜΜΕ δημιουργούν πολύ θόρυβο γύρω από τον νέο αυτό ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ, ψευδόμενοι για την δήθεν μετάθεση του χρόνου  απόδοσής του. Αποκρύπτουν το τεράστιο διαχειριστικό κόστος, το ανεξέλεγκτο της διαδικασίας, τον πολλαπλασιασμό των συναλλαγών κάτω από το τραπέζι, αυτό ακριβώς που θέλουν να αποφύγουν. Αγνοούν η ηθελημένα ξεχνούν πως λόγω της οικονομικής κρίσης, και της έλλειψης ρευστότητας, η αγορά λειτουργεί με μεταχρονολογημένες επιταγές, γεγονός που από μόνο του αναιρεί το οποιοδήποτε όφελος από την υπαγωγή σε αυτό το καθεστώς. Αν πραγματικά ήθελαν να δώσουν πραγματική «ανάσα» ρευστότητας στις αποκλεισμένες από το τραπεζικό δανει­σμό μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ας μείωναν τους συντελεστές ΦΠΑ με παράλληλη αύξηση των δόσεων απόδοσης του φόρου.Τελικά μήπως αυτό που δεν μας λένε, είναι ότι αυτό το δήθεν ανακουφι­στικό μέτρο δεν είναι παρά ο προπομπός της επερχόμενης από 1/1/2015 αναγκαστικής λογιστικής παρακολούθησης κάθε είδους απαιτήσεων και υποχρεώσεων όλων των επιχειρήσεων μηδενός εξαι­ρουμένου, με την εφαρμογή των Λογιστικών προτύπων;

   Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών εμφανίζουν έναν ολό­κληρο κλάδο τους λογιστές φοροτεχνικούς υπόλογους  ανεπαρ­κείς και οκνηρούς, ακριβώς γιατί θέλουν να αποκρύψουν τις τερά­στιες ευθύνες για το αλαλούμ που έχουν δημιουργήσει με τεράστιες και εν πολλοίς ανεφάρμοστες αλλαγές στο φορολογικό τοπίο. Με ένα TAXIS ανίκανο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοίκησης, η οποία μας προτρέπει και με επίσημες ανακοινώσεις να εργαζόμα­στε τις μεταμεσονύχτιες ώρες!!!  Με έναν όμως κοινό παρονομα­στή:

Την ένταση και την κλιμάκωση της φορολογικής αφαίμα­ξης σε βάρος κύρια των αδυνάτων, με τον εκμηδενισμό του ανα­γκαίου αφορολόγητου.

Την φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26 και 22%, με μόνιμες «έκτακτες» εισφορές και τέλη και με την φορολό­γηση ανύπαρκτων εισοδημάτων (τεκμήρια) κ.α. χωρίς φοροαπαλλα­γές, χωρίς δικαιολογία…ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΟΣ!!

Φυσικά, ούτε λόγος  για την σύλληψη μεγάλων εισοδημάτων (ακόμα και με τεκμήρια) που όλοι γνωρίζουμε που βρίσκονται, όπως επίσης γνωρίζουμε πως με  σωρεία χαριστικών ρυθμίσεων συγ­κεκριμένοι κλάδοι  συνεχίζουν να φοροαποφεύγουν ή να υποφορο­λογούνται.

Σταθήκαμε από την αρχή δίπλα στην μεγάλη πλειοψηφία των αν­θρώπων που στενάζουν κάτω από πολιτικές εξόντωσης και φτωχο­ποίησης όχι γιατί είμαστε φιλάνθρωποι, αλλά γιατί είμαστε κι εμείς τμήμα τους, γιατί αγωνιζόμαστε, πορευόμαστε, τραγου­δάμε «για να σμίξουμε τον κόσμο».

Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε!!!

Γι αυτό βρισκόμαστε για μια ακόμα φορά στην Αθήνα, στο Σύν­ταγμα, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 13.30, και καλούμε όλους τους συλλόγους, τις ενώσεις, τις ομοσπονδίες και τα επαγ­γελματικά επιμελητήρια να συμμετάσχουν σε αυτή την κινητο­ποίηση

Για να απαιτήσουμε:

ü  Την απόσυρση των διατάξεων του άρθρου 39β του ΦΠΑ, (απόδοση κατά την είσπραξη και πληρωμή) το οποίο εξυπηρετεί συγκεκριμέ­νες κατηγορίες συναλλασσόμενων με το δημόσιο (φαρμακευτικές-εκδοτικές), και όχι την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρή­σεων όπως διατυμπανίζει η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της. Τεχνηέντως μάλιστα αποκρύπτει την επερχόμενη κατάργηση των απλογραφικών βιβλίων με την επερχόμενη ψήφιση νέου νόμου για τα Λογιστικά πρότυπα, οδηγώντας  σε επιπλέον κατακόρυφη αύ­ξηση του διαχειριστικού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ü  Την κατάργηση του καθεστώτος της μηνιαίας – τριμηνιαίας υποβο­λής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών –προμηθευτών προμηθευ­τών, και επαναφορά αυτού σε ετήσια βάση με όριο τα 300€. Την κατάργηση της υποβολής μηδενικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. (και λοιπών δηλώσεων εισοδήματος-ΦΠΑ), οι οποίες το μόνο που επιφέρουν είναι επιπλέον διαχειριστικό κόστος και κανένα ουσια­στικό αποτέλεσμα.

ü  Την κατάργηση όλων των «προσωρινών» χαρατσιών και έκτακτων φόρων (τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης). Την κατάρ­γηση του αντισυνταγματικού και φοροεισπρακτικού ΕΝΦΙΑ, και  φορο­λόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας βασισμένης στην πραγματική αξία των ακινήτων.

ü  Επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος για τις απογραφές των μικρών επιχειρήσεων με διατήρηση των απαλλασσόμενων επαγγελμά­των, και δυνατότητα εκπρόθεσμων διακοπών με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης της δραστηριότητας.

ü  Την θέσπιση αφορολόγητου ορίου (τουλάχιστον ίσου με το αντί­στοιχο όριο της φτώχειας όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ), με ισχύ για όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους (μισθωτοί-ελεύθεροι επαγγελματίες). Κατάργηση της προκαταβο­λής φόρου και των τεκμηρίων για όλα τα φυσικά πρόσωπα, με  καθο­λική εφαρμογή του πόθεν όχι μόνο του έσχες. Απόσυρση της διάταξης περί εξόφλησης τιμολογίων πάνω από 500€ μέσω τραπέ­ζης και διατήρηση του παλαιού καθεστώτος. Παρακράτηση φόρου στα τιμολόγια παροχής σε ποσά άνω των 1.000,00 ευρώ.

ü  Μια σταθερή φορολογική νομοθεσία με ορίζοντα 10ετίας, χωρίς ασάφειες και που δεν θα χρήζει διευκρινιστικών εγκυκλίων Κατάρ­γηση των ν.4172, 4174, 4223/2013, για ένα φορολογικό σύσ­τημα, χωρίς χαράτσια αλλά και παραθυράκια «φορο αποφυγής» συγκεκριμένων κλάδων επιχειρήσεων όπως εφοπλιστικές, εκδοτι­κές, ασχολούμενες με την ενέργεια κ.ο.κ.

ü  Την κατάργηση των βαρύτατων προστίμων που αφορούν ΑΠΔ και καταστάσεις ΣΕΠΕ

ü  Όχι στην συνυπευθυνότητα του λογιστή, την συναυτουργία και την ποινικοποίηση της δουλειάς μας. Κατάργηση του  κώδικα δεοντολο­γίας λογιστών & δημιουργία εκ νέου ενός πλαισίου άσκη­σης του επαγγέλματός μας με απόλυτους όρους διασφάλισης της αξιοπρέπειας. Όχι στο καθεστώς των εξετάσεων, και της δήθεν «πιστο­ποίησης» η οποία προωθείται κεκλεισμένων των θυρών, επιμέ­νοντας πως οι σπουδές το πτυχίο και η επαγγελματική εμπει­ρία είναι τα κριτήρια για το δικαίωμα εργασίας των νόμιμα απασχολου­μένων.

‘’Διαδικτυακή Ομάδα Παρέμβασης  Λογιστών – Φοροτεχνικών’’