Ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ-ΘΡΑ) - ΚαραθεοδωρήΊδρυση Ερευνητικού Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ-ΘΡΑ) – Καραθεοδωρή

Τη δημιουργία του Ερευνητικού Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ-ΘΡΑ) – Καραθεοδωρή εξήγγειλε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου στην Αλεξανδρούπολη στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Έβρου.

Σκοπός της ίδρυσης του νέου ερευνητικού κέντρου, που θα έχει ως περιοχή ευθύνης την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα είναι η ενίσχυση των κρίσιμων τομέων της Έρευνας και της Τεχνολογίας και ταυτόχρονα η διασύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Η κίνηση αυτή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας έρχεται ως επιστέγασμα της κατάθεσης στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου σύγχρονο, απλό και, ευθυγραμμισμένο με τον Ευρωπαϊκό Χώρο έρευνας, και προσανατολισμένο να συνδέσει την έρευνα με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Το «Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ-ΘΡΑ) – Καραθεοδωρή» θα έχει έδρα την Κομοτηνή. Θα φέρει το όνομα του μεγάλου Έλληνα Μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή που έλκει την καταγωγή του από τη Θράκη και πιο συγκεκριμένα από το Μποσνοχώρι ή Βύσσα (σήμερα μεταφέρθηκε στη Νέα Βύσσα του Νομού Έβρου) της Δυτικής Θράκης.

Η ίδρυσή του θα συμβάλει στην περαιτέρω πρόοδο της τεχνολογίας, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και στην ανάπτυξη και δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας στη χώρα μας και στη Θράκη.

Το Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ-ΘΡΑ) – Καραθεοδωρή θα περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα ινστιτούτα:

1. Ινστιτούτο Ενεργειακού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων (Ι.Ε.Σ.Α2.ΦΥ.Π.) με έδρα την Ξάνθη.

2. Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (Ι.ΔΙ.ΦΥ.ΤΕ.ΚΑ) με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων και Αγροτικής Παραγωγής (Ι.ΤΕ.Τ.Α.Π.) με έδρα την Ορεστιάδα.

4. Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ / Ε.Κ. «Αθηνά») είναι ερευνητικό ινστιτούτο που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την πόλη της Ξάνθης.

Τα τρία πρώτα ινστιτούτα θα ιδρυθούν τώρα και μαζί με το υφιστάμενο Ινστιτούτο Αθηνά «Αθηνά» θα συγκροτήσουν το Ερευνητικό Κέντρο «Καραθεοδωρή».

Τα Ινστιτούτα

Το Ινστιτούτο Ενεργειακού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων (Ι.Ε.Σ.Α2.ΦΥ.Π.) θα έχει ως αντικείμενο τα θέματα της ενέργειας και της αξιοποίησης και διαχείρισης των φυσικών πόρων της Περιφέρειας της Θράκης (με έμφαση στους υδρογονάνθρακες, το φυσικό αέριο, τη γεωθερμία και τη βιομάζα) με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας. Ειδικότερα θα ασχολείται με την παραγωγή και διαχείριση της ενέργειας, την βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση των φυσικών πόρων για την κάλυψη των μελλοντικών αυξημένων αναγκών και την υλοποίησή τους χωρίς την επιδείνωση περιβαλλοντικών θεμάτων (π.χ. κλιματική αλλαγή, φαινόμενο θερμοκηπίου κτλ.).

Το Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (Ι.ΔΙ.ΦΥ.ΤΕ.ΚΑ) Σκοπό θα έχει την παροχή ανεξάρτητης, επιστημονικά τεκμηριωμένης τεχνικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τον πολίτη. Το εύρος των ζητημάτων που θα καλύψει το ΙΔΙΦΥΤΕΚΑ στις ερευνητικές δραστηριότητές του είναι εκτενές όπως η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, η αποτροπή των φυσικών (πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί, κ.α.) και τεχνολογικών καταστροφών (πυρηνική ενέργεια, αγωγοί, άντληση πετρελαίου, εξόρυξη χρυσού κα.), η ασφάλεια και προστασία. Οι δραστηριότητες του ΙΔΙΦΥΤΕΚΑ συγκεντρώνονται σε πέντε επιστημονικούς τομείς την προστασία περιβάλλοντος και κλιματική αλλαγή, την μείωση του κινδύνου και των καταστροφών, την κοινωνία της πληροφορίας, την καινοτομία και ανάπτυξη και τα πρότυπα.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων και Αγροτικής Παραγωγής (Ι.ΤΕ.Τ.Α.Π.) θα είναι ερευνητικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών (βασική και κυρίως εφαρμοσμένη) σχετικά με την παραγωγή προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες-εναλλακτικές καλλιέργειες και τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων σε όλη την παραγωγική διαδικασία. Το Ι.ΤΕ.Τ.Α.Π. θα περιλαμβάνει τρεις τομείς με τα αντίστοιχα αντικείμενα:

1. Τομέας Τεχνολογίας Τροφίμων με ερευνητικά αντικείμενα την βιοτεχνολογία, την επεξεργασία, τη χημεία και βιοχημεία, την μικροβιολογία, την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων και την τυποποίηση και συσκευασία τροφίμων.

2. Τομέας Φυτικής Παραγωγής με ερευνητικά αντικείμενα την εφαρμοσμένη φυσιολογία φυτών, τη δενδροκομία, τη γεωργία (αγροκομία), τη βελτίωση φυτών, τη φυτοπροστασία, τη φαρμακολογία-οικοτοξικολογία και τέλος την οικονομικότητα των καλλιεργειών.

3. Τομέας Ζωικής Παραγωγής με αντικείμενα τη διατροφή των ζώων και τις ζωονόσους.