ΚΥΑΔΑ: Από τις 20 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο-τα δικαιολογητικάΚΥΑΔΑ: Από τις 20 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο-τα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων, από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014. Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» που σήμερα υλοποιείται σε συνεργασία με την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007 συμβάλλοντας στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης 200 απόρων οικογενειών και μοναχικών ατόμων, για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων, επί της οδού Πειραιώς 35, καθημερινά κατά τις ώρες 09.30 – 13.00, εκτός Παρασκευής. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και το Σάββατο 1η και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι αιτούντες θα πρέπει να είναι Δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων και καλούνται να προσκομίζουν σε αντίγραφα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

2. Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος

3.Διαβατήριο και Άδειες Διαμονής για όλα τα μέλη της οικογένειας.

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο από 6 μήνες). Σε περίπτωση μη έκδοσης πιστοποιητικού από την χώρα προέλευσης απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου περί μη έκδοσης  και ληξιαρχική πράξη γάμου του αιτούντος και γέννησης για τα τέκνα της οικογένειας.

5.Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Ε1 θεωρημένο από την εφορία μέχρι την λήξη του τρέχοντος έτους κατάθεσης ή Βιβλιάριο Απορίας για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας.

6. Κάρτα Ανεργίας (εφόσον υπάρχει).

7. Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το σπίτι ενοικιάζεται ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ (στο όνομα του αιτούντος).

8.Πιστοποιητικό αναπηρίας  67% και άνω (εφόσον υπάρχει).

9. Βεβαίωση μη ένταξης του αιτούντος σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων σε περίπτωση που διαμένει ή είναι δημότης σε άλλο Δήμο εκτός του Δήμου Αθηναίων.