Βάσεις Εισαγωγής Αλλογενών για το 2014 2014: Βάσεις Εισαγωγής Ειδικών Κατηγοριών

Κατεβάστε τα αρχείο με τις βάσεις όλων των τμημάτων:

Κεφαλονίτες

Έλληνες Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης

 

Πηγή εγγράφων: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας