ΙΚΥ- Εθνική Τράπεζα: Αποτελέσματα Προγράμματος υποτροφιών και εργασίας 2+2ΙΚΥ- Εθνική Τράπεζα: Αποτελέσματα Προγράμματος υποτροφιών και εργασίας 2+2

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πιο καινοτόμου προγράμματος υποτροφιών που έγινε ποτέ στη χώρα μας!

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες των αποτελεσμάτων με τους επιλεγέντες, επιλαχόντεςκαι τους απορριφθέντες υποψηφίους στο πλαίσιο του προγράμματος μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που αφορά στη χορήγηση 100 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας.

Καλούνται οι επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες υποψήφιοι να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προκήρυξη του εν λόγω προγράμματος.

Οι εκατό υπότροφοι για το ακαδ. έτος 2014-2015, θα πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές (μάστερ) στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς ενώ  παράλληλα θα έχουν την δυνατότητα να κάνει  πρακτική άσκηση με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανάλογα με τον τόπο σπουδών του υποψηφίου, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα προσλάβει τους υποτρόφους του προγράμματος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις θεματικές περιοχές αιχμής: Τραπεζική Διοικητική και Χρηματοοικονομικά,  Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικές Σπουδές και Θετικές Επιστήμες και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη.

Επίσης στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος το ΙΚΥ προχωράει την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2014-2015, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα σε εξειδικεύσεις του επιστημονικού τομέα «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες».

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726394, 395 και 346 και στα γραφεία του ΙΚΥ.