ΙΚΥ: Πρόγραμμα χορήγησης προπτυχιακών υποτροφιών από την Κύπρο για Έλληνες φοιτητέςΙΚΥ: Πρόγραμμα χορήγησης προπτυχιακών υποτροφιών ύψους 440.933,68 € από την Κύπρο για Έλληνες φοιτητές

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος αποκλειστικά και μόνο από πόρους που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου με το ποσό που συγκεντρώθηκε από τον έρανο των μαθητών/ τριών της Κύπρου το 2012, ύψους 440.933,68 € κατ΄ ανώτατο όριο.

Επισημαίνεται ότι οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και μέχρι εξάντλησης του ανωτέρω ποσού.

Η υποτροφία θα διατεθεί για τη στήριξη άριστων και οικονομικά αδύναμων φοιτητών για τους οποίους η εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί προϋπόθεση για τις σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Το πρόγραμμα των υποτροφιών θα έχει έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση διατίθενται στα γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία) και στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ.

Πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726360 , 210-3726358, 210-3726357.