Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης των ελληνικών μουσείων Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης των ελληνικών μουσείων

Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου και έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 πρόκειται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.culture.gr/culture/gindex.jsp) προς δημόσια διαβούλευση το κείμενο και τα έντυπα που αφορούν στη διαδικασία, με την οποία τίθεται σε εφαρμογή στην Ελλάδα η αναγνώριση (πιστοποίηση) μουσείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/30-9-2011 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 2385/26-10-2011). Η διαδικασία, που αφορά σε ελληνικά μουσεία που δεν ανήκουν στο Δημόσιο (Μέρος ΙΙ, άρθρο 3 της σχετικής Υ.Α.), καθορίστηκε από διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας του ΥΠΠΟΑ, η οποία μελέτησε τα συστήματα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό και συνέταξε τα σχετικά συνοδευτικά έντυπα (έντυπο προελέγχου, έντυπο ελέγχου). 

Σύστημα αξιολόγησης των ελληνικών μουσείων απουσίαζε έως σήμερα από τις διοικητικές διαδικασίες της Ελληνικής Πολιτείας/Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στο εξωτερικό, η αναγνώριση, γνωστή ως “accreditation”, είναι ευρέως διαδεδομένη, δεδομένου ότι κρίνεται ως ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς αφορά στον έλεγχο και στην αξιολόγηση ενός μουσείου, μέσω προδιαγραφών που έχουν καθοριστεί από αρμόδιο κυβερνητικό φορέα ή έγκυρη επαγγελματική ένωση μουσείων. 

Για διάστημα 4 εβδομάδων το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανοίγει διάλογο με φορείς και πολίτες για τη διαδικασία της αναγνώρισης των ελληνικών μουσείων. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν τις απόψεις τους, μπορούν υποβάλουν τα σχόλιά τους στο σχετικό πεδίο.