Πρόγραμμα ΙΚΥ - Siemens: 100 Υποτροφίες Αριστείας για Μεταδιδακτορική Έρευνα στην Ελλάδα Πρόγραμμα ΙΚΥ – Siemens: 100 Υποτροφίες Αριστείας για Μεταδιδακτορική Έρευνα στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens

Το  Ίδρυμα  Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την προκήρυξη εκατό (100) θέσεων  με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις  που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη. Η κατανομή των θέσεων ανά πρόγραμμα και επιστημονικό τομέα  γίνεται, ως εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ25
ΥΓΕΙΑ25
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ25
ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ25

 

Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους ανωτέρω  επιστημονικούς τομείς, οι θέσεις μεταφέρονται σε άλλον μετά από απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης.

Οι  προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 27η Οκτωβρίου 2014. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

Πληροφορίες  παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726394, -395, -313, -346 και στα γραφεία του ΙΚΥ.

Κατεβάστε την Προκήρυξη: εδώ

Κατεβάστε την Αίτηση: εδώ