1ο Συνέδριο Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων1ο Συνέδριο Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων

Στην Αθήνα στις 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2014, στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο αμφιθέατρο Αργυριάδη, πραγματοποιήθηκε με μαζική συμμετοχή το 1ο Συνέδριο της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με θέμα: «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα, ανιχνεύοντας τις προοπτικές του αύριο».

Έχουν κλείσει τρία χρόνια από την ψήφιση του Ν. 3966/2011 που αφορά στη λειτουργία και στην εφαρμογή του θεσμού των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Π.Π.Σ.). Το συνέδριο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποτέλεσε μία προσπάθεια αναστοχασμού σχετικά με την πορεία των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Π.Π.Σ.) και ταυτόχρονα μια απόπειρα να σκιαγραφηθούν οι προοπτικές τους.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., κ. Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης- Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε την εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου. Παρευρέθηκαν και έκαναν παρεμβάσεις η πρώην Υπουργός Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου στη θητεία της οποίας ψηφίστηκε ο Ν. 3966, ο Πρόεδρος του ΙΕΠ, κ. Σωτήριος Γκλαβάς, και ο πρώτος Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., κ. Δημήτρης Ματθαίου. Την ομιλία – απολογισμό για τη λειτουργία των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων πραγματοποίησε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Σ. κ. Ιωάννης Αντωνίου. Στο πλαίσιο της ομιλίας του έγινε μια σύντομη ιστορική αναδρομή για τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία και αναλυτική αναφορά στους τέσσερις πυλώνες στους οποίους βασίστηκε η ΔΕΠ.Π.Σ. για την υλοποίηση των κατευθύνσεων του ν. 3966/11 που είναι:

 η εκπαιδευτική αριστεία και δημιουργικότητα,

 ο πειραματισμός, η καινοτομία, η εκπαιδευτική έρευνα και διάχυση καλών πρακτικών στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα,

  • η συστηματική αξιολόγηση ανθρώπων (διευθυντών, εκπαιδευτικών και μαθητών), λειτουργιών και δομών και
  • οι καινοτομίες στη διοίκηση των σχολικών μονάδων.
  • ενθάρρυνση της αυτονομίας των Π.Π.Σ. και ανάπτυξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας τους,
  • επανεξέταση των προγραμμάτων σπουδών και αναζήτηση των αναγκαίων τομών στο πλαίσιο της λειτουργίας του Π.Π.Σ.,
  • μελέτη του συστήματος αξιολόγησης των μαθητών και προώθηση του συστήματος περιγραφικής αξιολόγησης,
  • συστηματική ενασχόληση με το χαρακτήρα και τους στόχους του Π.Π. Γενικού Λυκείου,
  • οργανική σύνδεση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των Π.Π.Σ. με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
  • εμβάθυνση και διεύρυνση της συνεργασίας των σχολείων με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα με προγράμματα και δράσεις,
  • πιλοτική ενοποίηση σχολικών μονάδων διαφορετικών βαθμίδων, κατά το πρότυπο του Π.Π. Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Π.Π. Σχολείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
  • διεύρυνση με προσεκτικά βήματα και απαιτητικά κριτήρια του δικτύου των Π.Π.Σ., αφού βεβαίως πρώτα εξασφαλιστούν οι δυνατότητες διοικητικής υποστήριξης αλλά και οι εκπαιδευτικές προϋποθέσεις λειτουργίας των νέων σχολείων που θα χαρακτηριστούν ως Π.Π.Σ..

Επίσης, έγινε αναφορά στις προοπτικές του αύριο για τα Π.Π.Σ. και ειδικότερα σε μια σειρά από προτεραιότητες όπως:

Οι εισηγήσεις στους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου, οι οποίες αφορούσαν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ., στην αξιολόγηση της δοκιμασίας/τεστ εισαγωγής των μαθητών και στην αποτίμηση της εφαρμογής καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και ομίλων, πραγματοποιήθηκαν σε τρεις διαδοχικές συνεδρίες το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014. Παρουσιάστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες και έλαβαν χώρα εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε αυτές τις τρεις παραπάνω μεγάλες τομές που επιχειρήθηκαν μέσα από την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου του Ν. 3966/11 και οι οποίες εμπεριείχαν την πρόθεση της αποτίμησης του παρόντος και το σχεδιασμό του μέλλοντος με στόχο την προώθηση της εκπαιδευτικής αριστείας και της δημιουργικότητας καθώς και τη διάχυσή τους σ’ ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Το Συνέδριο παρακολούθησαν πολλοί εκπαιδευτικοί των Π.Π.Σ. από την Αθήνα και την περιφέρεια.