Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το 2014-2015Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το 2014-2015

Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2014-2015»

Δείτε τα ονόματα: εδώ