Α’-Β’ Λυκείου και Γ’ Εσπερινού (2014-15): Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτωνΑ’-Β’ Λυκείου και Γ’ Εσπερινού (2014-15): Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων

Οδηγίες διδασκαλίας των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ για το σχ. έτος 2014-2015 μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 52/25-08-2014  του Δ.Σ.).

 Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο: εδώ