Α’ Ημερησίου ΓΕΛ και Α’ - Β’  Εσπερινού ΓΕΛ (2014-15): Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύληΑ’ Ημερ. ΓΕΛ και Α’ – Β’  Εσπερ. ΓΕΛ (2014-15): Οδηγίες για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη

Οδηγίες σχετικά με τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015 μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 50/04-08-2014 του Δ.Σ.).

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο: εδώ